Consilierea psihologică este o formă de intervenție psihologică la care pot apela persoanele sănătoase , aflate într-o situație de impas în ceea ce privește  soluționarea  unor situații de criză, personale, familiale, profesionale sau sociale.  Consilierul îl ajută pe client să gestioneze o situație dificilă și îl asistă în găsirea unei soluții la problema cu care se confruntă.

Consilierea se axează pe dezvoltarea unor abilități practice sau personale. Demersul de consiliere urmărește autocunoașterea, dezvoltarea personală, și  adaptarea cât mai eficientă a clientului la mediul extern.

Consilierul intervine cu mijloace specifice psihologice, în scopul de a optimiza, a stimula autocunoașterea si dezvoltarea personală, a preveni anumite probleme emoționale, cognitive si de comportament, fiind unul dintre cele mai utile instrumente pentru depășirea unor probleme stresante de viață.

Principalul scop al consilierii psihologice este oferirea de sprijin clientului în rezolvarea unor probleme de natură emoțională sau interpersonală.  Ca urmare, în cadrul procesului de consiliere, sunt explorate resursele și instrumentele persoanei care o ajuta să depășească  dificultatea.